Disediakan pautan untuk melihat sukatan bagi peperiksaan
PTK edisi terkini sesi 2010. baru

http://apps.emoe.gov.my/bppk/ptk/sukatan.cfm

Advertisements