Selamat Berjaya
Seramai 142 calon sekolah yang memulakan peperiksaan SPM mereka pada hari ini.
Pelajar sekolah adalah daripada aliran Sains, Perakaunan dan Kejuruteraan.

Advertisements