BERILMU, BERETIKA DAN

BERAMAL
BERILMU Sebagai teras warga sekolah dalam menjalankan sebarang aktiviti kurkulum dan kokurikulum.
BERETIKA Sebagai asas dalam melahirkan insan yang seimbang dan berakhlak mulia.
BERAMAL Ilmu dan Etika digabung dalam akal setiap insan yang lahir dari SMKSN agar dapat berbakti kepada Agama, Bangsa dan Negara.

LOGO SEKOLAH

Lencana SMKSN

Advertisements